Diëtistenpraktijk Jitske Visser

Welkom op de website van Diëtistenpraktijk Jitske Visser.

Hier kunt u terecht voor al uw vragen over voeding, dieet en gezonde leefstijl. Op de website kunt u info vinden over de diëtist, het spreekuur en het maken van een afspraak.

Wie zijn wij.

Jitske Visser werkt al bijna 14 jaar als diëtist, de eerste 7 jaar als diëtist bij de thuiszorg en sinds begin 2009 als zelfstandig gevestigd diëtist.

Op verschillende locaties heb ik mijn werkervaring opgedaan en uitgebreid. In september 2015 kwam Dineke Jongsma als stagiaire bij mij binnen wandelen. Na een leuke en leerzame periode vond ik haar input zodanig passen bij mijn visie en inzicht dat ik haar gevraagd heb met mij te gaan samenwerken.

Met onze gezamenlijke kennis en inzichten kunnen we nog beter aansluiten bij de wens van de cliënt. Hierdoor is diëtistenpraktijk Friesland uitgegroeid naar een jong, dynamisch maar professioneel team. We zijn van vele markten thuis qua voedings- en dieetvoorlichting.

Bij ons bent u verzekerd van:

Wij zijn te vinden op 4 verschillende locaties in Friesland

Talking about the diet

Werkwijze.

Samen met u stelt de diëtist een dieetadvies op dat bij uw wensen en mogelijkheden past.  De nadruk tijdens de begeleiding ligt op het blijvend veranderen van het eet- en leefpatroon.

Een dieet heet dan ook geen dieet meer, maar een leefstijladvies. Er zal met u bekeken worden wat er in uw situatie haalbaar is zonder dat u het gevoel heeft dat u een advies volgt wat vele beperkingen en aanpassingen heeft.

Daarbij gaat de diëtist uit van uw huidige eetgewoonten, gezinssituatie en financiële mogelijkheden.

Verder besteedt de diëtist aandacht aan moeilijke situaties, variatiemogelijkheden, het stapsgewijs veranderen van minder goede eetgewoonten, het lezen van etiketten en het leren herkennen van valkuilen en verleidingen.

Het uiteindelijke doel wat nagestreefd wordt is dat u een advies krijgt wat de gewenste resultaten geeft en wat over een langere periode zonder beperkingen gevolgd kan worden.
Dat is uw nieuwe leefwijze.

Kwaliteit

Door een (verplicht) aantal bij- en nascholingen en protocollair werken wordt het kwaliteitsniveau gehandhaafd.

Privacy

Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houden ons aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Aanbod.

U kunt voor vele voedings- of leefstijlvragen terecht bij Diëtistenpraktijk Jitske Visser.

Wanneer u zelf graag iets wilt verbeteren aan uw figuur, voedingspatroon, leefstijl en/of gezondheid. Of als u op advies van uw behandelend arts wordt doorverwezen naar een diëtist.

Hierbij kunt u denken aan:

Voorlichting

Op aanvraag worden voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en scholingen georganiseerd over verschillende onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. U kunt hierbij denken aan scholen, peuterspeelzalen of verengingen (bijvoorbeeld plattelandsvrouwen, sportverengingen, etc.)

Supermarktrondleidingen

Diëtistenpraktijk Jitske Visser organiseert, tegen vergoeding, supermarktrondleidingen. In groepen van maximaal 6 personen gaat u met een kritische blik langs de schappen in de supermarkt.
De diëtist leert u onder andere wat de betekenis is van de informatie op de etiketten van de diverse producten.

Dit is een leuke, leerzame en vooral verhelderende activiteit voor iedereen!